Announcement

Lapor Diri dan Suaikenal Pelajar Baharu Program Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi) Sidang Akademik 2021/2022

Published : 25 November 2021

Jadual
BERTAM, November 25 2021 -

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, 


Tuan/Puan, 


Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.


Program Suaikenal Pelajar Baharu Program Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi) Sidang Akademik 2021/2022 akan diadakan pada


Tarikh : 1 Disember 2021 (Rabu)

Masa  : 8.45 pagi – 5.00 petang (Rujuk Kit Suaikenal)

Tempat : Dewan Kuliah A, Blok C 

  Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT)   

  Universiti Sains Malaysia                         

  SAINS@BERTAM  

3.         Tuan/Puan diminta mengisi borang A melalui https://campusonline-ver2.usm.my/


selewatnya minggu ini bagi kelulusan IPPT untuk datang ke kampus, hanya pelajar yang telah mendapat dua dos vaksin di benarkan hadir.

4.         Tuan/Puan perlu membawa bersama salinan dokumen-dokumen berkenaan yang telah di sahkan untuk serahan semasa pendaftaran.  

 

                a. Salinan Kad Pengenalan 

                b. Gambar terkini berukuran pasport 

                c. Salinan Sijil-sijil berkaitan (SPM, STPM, Skrol Ijazah, Transkrip Akademik) 

 

5.         Sehubungan dengan itu, tuan/puan diwajibkan untuk melapor diri dan menghadiri program tersebut secara bersemuka. Segala perbelanjaan penginapan dan pengangkutan tidak akan ditanggung oleh pihak universiti. Bersama ini dilampirkan Kit Suaikenal tersebut untuk makluman dan tindakan tuan/puan selanjutnya.Sekian, terima kasih. "WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"


'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' 

'Response, Respect & Responsible' 

  

Saya yang menjalankan amanah, b/p : Dr. Mohd Hafiz Mohd Zin 

          Timbalan Pengarah (Akademik dan Antarabangsa) 

Scroll to Top