Poster
SAINS@BERTAM, September 21 2022 -
Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Perubatan dan Pergigian Termaju akan melangsungkan
Majlis Perasmian Pusat Perubatan USM Bertama pada ketetapan seperti berikut:
Tarikh : 21 September 2022
Masa : 2.00 Petang
Tempat : Pusat Perubatan USM Bertam
Sekian, dimaklumkan.
Terima kasih.
Scroll to Top